Posts Tagged ‘zonnepanelen’

Waarom kiezen voor zonnepanelen?

Dit artikel gaat over zonnepanelen. Hierin schrijven we over waarom je zou kunnen beslissen om ze te installeren op jouw huis. Eerst zullen we daarvoor kort uitleggen waar zonnepanelen uit bestaan. Vervolgens geven we je een aantal redenen om zonnepanelen te kopen.

Waar bestaan zonnepanelen uit.

Een zonnepaneel bevat fotovoltaïsche cellen. De panelen hebben doorgaans een oppervlakte van circa 1,6 vierkante meter, met 60 vierkante cellen. Die cellen gebruiken de fotonen van het zonlicht voor de omzetting naar elektrische energie. Doorgaans wordt voor de cellen silicium gebruikt. Tussen twee lagen daarvan ontstaat door het zonlicht een spanningsverschil. Door dat verschil gaat er een stroom lopen. Dat is echter gelijk- en niet wisselstroom. Bovendien is het spanningsniveau niet 230V, de spanning van het lichtnet, maar veel lager.

Zoals gezegd, leveren zonnepanelen gelijkstroom met een voltage die lager is dan die van het lichtnet. Om de opgewekte elektrische energie geschikt te maken voor de elektrische apparaten in ons huis, is daarom een zogenoemde omvormer nodig. Die zorgt voor beide omzettingen. De omvormer wordt op de elektriciteitsmeter aangesloten.

Redenen om zonnepanelen te kopen

Waarom kiezen voor zonnepanelen kopen? Daar zijn drie belangrijke redenen voor. We zullen die in de volgende paragrafen aan de orde stellen.

De energie die je opwekt met je eigen zonnepanelen, hoef je uiteraard niet meer te betrekken van de elektriciteitsmaatschappij. Daarmee verlaag je de dus allereerst je energierekening. Als je meer produceert dan jezelf nodig hebt, dan is dat niet weggegooid. Je kunt die stroom vaak tot een specifieke datum terugleveren aan het elektriciteitsbedrijf. Dat wordt salderen genoemd. Daartoe wordt de eerdergenoemde omvormer aangesloten op de elektriciteitsmeter. Vanaf die datum wordt de regeling geleidelijk afgebouwd tot 2031. Wat je teruglevert, wordt gekort op je elektriciteitsrekening. Van deze regeling kan je dus voorlopig nog profiteren.

Zonne-energie is duurzaam

Uiteindelijk doen we het natuurlijk allemaal om meer groene stroom te verbruiken. Helaas is het zo, dat in Nederland nog veel elektrische energie wordt opgewekt met de verbranding van fossiele brandstoffen. Dat veroorzaakt een uitstoot van CO2, dat bijdraagt aan het broeikaseffect. Verder zal het ooit zover komen, dat de bronnen van fossiele brandstoffen uitgeput zijn.

Zonnepanelen zetten zonnestraling om in elektrische energie. Daar verdwijnt geen zonnestraling mee en er komt geen CO2 bij vrij. Zonnepanelen in Friesland hebben bovendien een lange levensduur. Je kunt het duurzaam gebruik van energie in je woning nog vergroten, door de zonne-energie te gebruiken voor infraroodverwarming. Door het plaatsen van zonnepanelen breng je tot slot ook waarde aan je huis. Een deel van de investering komt dus voor een deel terug op de waarde van je huis.

Advertisement
Banner
Maxaro badkamer, keuken, vloeren