Archive for oktober, 2022

Grondverzet

Het bedrijf Blankendaal is gevestigd in het Noord-Hollandse Opdam. Het is een loonbedrijf. Dat betekent dat het op uurbasis voor opdrachtgevers duidelijk omschreven werkzaamheden uitvoert. Dat is anders dan een aannemersbedrijf, wat op projectbasis werkt. Blankenstaal werkt met (gespecialiseerde) machines, die met name worden ingezet voor de uitvoering van grondwerken en oogstwerkzaamheden. Dat laatste type werkzaamheden laten we hier buiten beschouwing. De klanten van de onderneming zijn onder meer agrarische bedrijven, overheidsbedrijven, gemeenten, aannemersbedrijven, waterschappen en particulieren. We zullen allereerst ingaan op de term grondverzet

Grondverzet

De term Grondverzet geeft al aan dat we hier hebben over het verzetten van grond. Dat kan plaatsvinden om die te verwijderen, bijvoorbeeld om een watergeul te maken. Het kan ook zijn dat er ergens juist een ophoging nodig is, bijvoorbeeld voor de aanleg van een viaduct. De werkzaamheden kunnen ook nodig zijn om een terrein goed vlak te maken voor de bouw van huizen. Een bedrijf dat dergelijke werkzaamheden uitvoert, beschikt over de diverse machines die daarbij nuttig zijn.

GWW

De afkorting GWW staat voor grondwerken, water- en wegenbouw. Zoals al is genoemd, voert Blankendaal veel werkzaamheden uit voor allerlei bedrijven buiten de agrarische sector. Het gaat daarbij vaak om infrastructurele werkzaamheden, maar niet uitsluitend. Blankendaal kan als hoofdaannemer optreden, maar ook als onderaannemer. Dat bepaalt de opdrachtgever en heeft te maken met het doel de werkzaamheden. We noemden al het voorbeeld van de aanleg van een viaduct. De bouw van het viaduct zelf zal in handen zijn van een bedrijf dat zich specialiseert in infrastructurele projecten. Dat bedrijf zal doorgaans als hoofdaannemer optreden. Voor een viaduct zal grond moeten worden verzet. Dat kan Blankendaal doen in opdracht van de genoemde hoofdaannemer, maar de opdrachtgever kan er ook voor kiezen om de uitvoering van dat deel van het project rechtstreeks bij Blankendaal te beleggen.

Machines

We noemden al dat voor het grondverzet Blankendaal beschikt over allerlei machines, waarmee werkzaamheden snel, met hoge kwaliteit en tegen overzienbare kosten kunnen worden uitgevoerd. Die machines worden ingezet bij projecten van veel opdrachtgevers en Blankendaal kan zo een goede bezettingsgraad bereiken, wat de kosten reduceert. Een gespecialiseerde machine staat ook garant voor een hogere kwaliteit van het opgeleverde werk. Met een dergelijke machine kunnen werkzaamheden binnen kortere tijd worden uitgevoerd. Omdat meer tijd doorgaans meer geld betekent, kunnen werkzaamheden daarom goedkoper worden verricht.

Advertisement
Banner
Maxaro badkamer, keuken, vloeren